Romanya 100 Bin Personel Arıyor

 Romanya 100 Bin Personel Arıyor

Romanya İş İlanları ve Ortalama Maaşları

Romanya iş ilanları, günümüzde yurt dışında çalışmak isteyen bireylerin araştırdığı ülkelerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu ülkenin tarımdan sanayiye, özel ya da devlet hizmet sektörüne kadar sayılamayacak kadar çok yer ve dalda iş imkanı sunduğu belirtilmektedir. Nüfusun rahat yaşaması anlamında refah seviyesinin oldukça yüksek olduğu Romanya, bu özelliğinden dolayı dünya genelinde 38. sırada olan ülke olarak belirtilmektedir. Sizler de Romanya iş imkanları ve bu işlerin ortalama maaşları hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız, bu yazımız içerisinde Romanya iş ilanları hakkında tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

Romanya’da İş Sektörleri

İthal etme açısından bakıldığında güçlü ülkeler arasında yer alan Romanya’nın bu özelliği ile Avrupa içerisinde sondan 2, dünyadaki ülkeler içerisinde ise 48. sırada yer aldığı karşımıza çıkmaktadır. İş sektörleri açısında Romanya çalışan nüfusu değerlendirildiğinde ise, bu nüfusun %30’unun sanayi sektöründe, %21.3’ünün tarım sektöründe, %48.7’sinin ise servis sektöründe olduğu belirtilmektedir. Bunun yanı sıra özel ya da devlet hizmet sektörü içerisinde de çalışan kesim de yer almaktadır.

Romanya’da Asgari Ücret

Son kayıtlara göre bakıldığında Romanya’daki asgari ücret ile çalışan bireylerin 167 saat için yaklaşık olarak 2300 ley aldığı belirtilmektedir. Bu rakam Türk lirası olarak bakıldığında yaklaşık olarak 4700’e, ABD doları olarak bakıldığında yaklaşık olarak 550’ye tekabül etmektedir. Bireylerin asgari olarak çalışma düzenindeki saat ücret karşılığının ise yaklaşık olarak 13.60 ley olduğu belirtilmektedir.

Romanya’da Eğitim Durumuna Göre Ortalama Maaş Miktarları

Eğitim seviyesi bakımından incelendiğinde çoğu ülkede olduğu gibi Romanya’da da eğitim seviyesi arttıkça ortalama maaş miktarı da artmaktadır. Söz konusu bu durum maaş çarpanları ile ifade edilmektedir. Buna göre bakıldığında lise seviyesindeki çalışan bir birey %100 alıyorsa doktora seviyesinde çalışan bir birey %230 maaş almakta olduğu karşımıza çıkmaktadır.
Bunun yanı sıra Romanya iş ilanları açısından iş deneyiminin de bireyin aldığı ortalama maaş miktarını etkilediği belirtilmekte, en fazla maaş miktarına sahip olan kesimin 20 yıldan fazla deneyimli çalışanların olduğu karşımıza çıkmaktadır.

Romanya’da Farklı İş Sektörlerine Göre Ortalama Maaş Miktarları

Farklı iş sektörleri açısından bakıldığında Romanya’da maaş miktarları da oldukça merak edilen konulardan birisi haline gelmektedir. Buna göre Romanya’da özel sektör içerisinde hizmet veren bir bireyin yaklaşık olarak 8800 ley aldığı, bunun dışında devlete bağlı olarak çalışan bir bireyin ise yaklaşık olarak 9400 ley aldığı belirtilmektedir. Söz konusu bazı meslekler hakkında detaylı bilgi ise şu şekildedir;

Romanya’da Çalışan Doktorun Ortalama Maaş Miktarı

Eğer bir tıp doktoruysanız ve Romanya’da çalışacaksanız, Romanya’da doktor maaşlarının en az 7800 ley en fazla ise 35.650 ley olduğu, ortalamasının ise 21.200 ley olduğu belirtilmektedir. Söz konusu bu rakam iyi bir yaşam sürmek için oldukça fazla dursa da söz konusu ülke içerisinde hizmet veren çoğu sağlık çalışanının Batı Avrupa’ya beyin göçü gerçekleştirdiği de belirtilmektedir.

Romanya’da Çalışan Mühendisin Ortalama Maaş Miktarı

Bunun yanı sıra mühendislik sektörü içerisindeki maaş miktarlarına bakıldığında, Romanya’da bir mühendisin en az 3800 ley en fazla ise 13.200 ley aldığı, ortalama maaş miktarının ise yaklaşık olarak 8250 ley olduğu belirtilmektedir. Ayrıca yukarıda da değinildiği gibi eğitim seviyesi ne kadar yüksek ise Romanya’da bir mühendisin maaş miktarı da aynı paralellikte artış göstermektedir.

Romanya’da Çalışan İşçinin Ortalama Maaş Miktarı

Romanya’da işçi olmak ve işçilik maaşları hangi sektörde çalışıldığına göre oldukça değişiklik göstermektedir. Buna bağlı olarak tekstil ve gıda sektörü içerisinde çalışan işçi bireylerin en az, petrol ve enerji sektöründe çalışan işçi bireylerin ise en fazla maaşı aldığı belirtilmektedir. Tüm bunların sonucunda ise Romanya’da çalışan işçilerin ortalama maaşının ise yaklaşık olarak 2800 ley olduğu karşımıza çıkmaktadır.

Romanya’da Çalışan Öğretim Görevlisinin Ortalama Maaş Miktarı

Eğer Romanya’da öğretim görevlisi olma yolunda ilerliyorsanız, Romanya’da öğretim görevlilerinin ortalama maaşının yaklaşık olarak 12000 ley olduğunu bilmeniz gerekmektedir.

Romanya’da Çalışan Öğretmenin Ortalama Maaş Miktarı

Söz konusu ülke içerisinde öğretmen olarak çalışan bir bireyin en az 4600 ley en fazla da 17500 ley maaş aldığı belirtilmektedir. Bunun yanı sıra Romanya’da çalışan öğretmen maaşlarının ortalama 12000 ley olduğu belirtilmektedir. Yukarıda da değinildiği gibi, çalışan bireyin eğitim seviyesi ve söz konusu meslek içerisindeki deneyimli olduğu yıl sayısı ne kadar yüksekse aldığı maaş miktarı da aynı şekilde artış göstermektedir.

Romanya’da İş Sahibi Olabilmek İçin Ne Gerekmektedir?

Romanya’da iş sahibi olabilmenin ilk şartı tabi ki de, Romanya iş ilanları arasında iş verenin ya da iş veren kurumun istediği ve zorunlu tuttuğu şartları sağlamanız gerekmektedir. Bu aşamadan sonra bulunduğunuz ülkeden gerekli izinleri sağlamalısınız. Pasaport aracılığıyla vize işlemi ile birlikte, çalışma ve oturma izinlerini de gerekli büro ya da resmi kurumlardan kolaylıkla elde edebilirsiniz.


Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın