Kosgeb Başvuru Belgeleri Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

 Kosgeb Başvuru Belgeleri Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Başvuru belgeleri, ‘ Türkiye Bankalar Birliği ’ ‘ne ulaştığı anda kayda alınmaktadır. Kayda alınan başvurular birlik tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Gündeme alınması uygun bulunan başvuruların sahiplerine 15 gün içerisinde yazılı bir yanıt gönderilmektedir. Daha sonrasında başvuru yapan kişinin başvurusunun, heyet gündemine alındığı bildirilmektedir. Başvuruların gündeme alınması uygun bulunmamış ise başvuruların alındığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde, iletişim formunda belirtilen iletişim adreslerine yazılı şekilde bildirilmektedir. Kosgeb başvuru , hakem heyeti başvurusuna alınmış ise en geç 90 gün içerisinde karara bağlanmaktadır. Hakem heyeti karar yazısının bir örneği, karar tarihinden itibaren en geç 20 gün içerisinde hem bankaya hem de başvuru yapan kişiye gönderilmektedir.

Kosgeb Başvuru Aşamaları Nelerdir?

Kosgeb , sıfırdan işletme kurmak isteyenler için 300.000 TL ye kadar varan destek vermektedir.

1.Aşama : Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

Kosgebgirişimcilik eğitimi, iş kur tarafından verilmektedir. Girişimcilik eğitimi sertifikası almak için yapılması gerekenler ise şu şekildedir;

– İşkura gidilerek 70 saatlik bir eğitim sonucunda, girişimcilik eğitimi sertifikası alınması gerekmektedir.

2. Aşama : İşletmenin Kurulması

– Bu noktada önemli olan, işletmenin kuruluş tarihinin işletme sertifika tarihinden sonra olması gerekmektedir. Girişimcilik sertifikası alındıktan sonra resmi olarak işletme kurulmaktadır. İşletme bildirimi üzerinden kosgeb.gov.tr adresinden kosgeb ilk kayıt işlemi oluşturulmalıdır.

3.Aşama : Veri tabanına Kayıt

– Veri tabanına kayıt yapılırken sisteme giriş yapılarak sistem üzerinden Kobi beyannamesinin düzenlenmesi gerekmektedir. Daha sonra ilgili beyannamenin konu uzmanına götürülerek onaylanması gerekmektedir. Onaylandıktan sonraki süreçte ise sistem açılmaktadır. Kosgeb.gov.tr adresine giriş yapılarak tekrar iş planının hazırlanması gerekmektedir.

5.Adım : Kurul Toplantısı

5 adım sonucunda , kurul tarafından olumlu sonuç alındığı takdirde toplamda 100.000 TL’ye kadar destek verilmektedir. Bu tutarın 30.000 TL’si hibe desteği olarak verilmekte olup 70.000 TL’si ise geri ödemelidir. 30.000 TL’lik tutar ise 3 parçaya bölünmekte olup ;

5.000 TL : İşletme kuruluş desteği

15.000 TL : Kuruluş desteği, makine – teçhizat , ofis donanım ve yazılım desteği

12.000 TL : İşletme giderleri ( personel ve kira geliri) desteği olarak aylık 1.000 TL

70.000 TL: Sabit yatırım desteği verilmektedir.

İşletmenin resmi olarak kuruluş aşamaları yapıldıktan sonra ise kosgeb.gov.tr adresi üzerinden e-kobi sekmesi üzerinden kosgeb’e beyannamenin teslim edilmesi gerekmektedir. Kosgeb başvuru kayıt işlemi gerçekleştirildikten sonra ise kosgeb’in resmi web sitesi üzerinden kullanıcı adı ve şifre ile birlikte sisteme giriş yapılması gerekmektedir. Çıkan sayfa üzerinden, yeni girişim desteği bölümünden iş planı doldurulması gerekmektedir. İş planı , kurul tarafından yeni girişimci desteği kararının uygun bulunup bulunamayacağı konusunu karara bağlayacaktır. Girişimci desteği uygun bulunduğu takdirde , bu karara müteakip yeni girişimci desteği taahhütnamesi verilmesi gerekmektedir. Böylelikle yeni girişimci desteğinin verilme süreçleri başlatılmış olacaktır.


Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın