Nitelikli Yatırımcı Kime Denir ?

 Nitelikli Yatırımcı Kime Denir ?

Sermaye Piyasası’nın tebliğine göre Nitelikli Yatırımcı kapsamına giren kişi ve kuruluşlar şu şekildedir:

  • Yerli veya yabancı sermaye ile kurulmuş olan bankalar, aracı kurumlar, sigorta şirketleri ve portföy yönetim şirketleri.
  • Kira, konut ve ipotek finansmanı sağlayan varlık yönetimi şirketleri
  • Emekli ve yardım sandıkları ile kamuya yararlı dernek ve kamu kurumları.
  • Uluslararası piyasalarca tanınmış olan Merkez Bankaları, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi kurumsal yatırımcılar.
  • Sermaye Piyasası aracının ihraç tarihi ile portföyünde 1 milyon TL bulunduran tüm gerçek kişiler.

Bu koşulları sağlayan kişiler Nitelikli Yatırımcı sayılır ve kendilerine sağlanan özel sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilirler. Bu yatırımcılara özel olarak çıkarılan sermaye piyasası araçlarına farklı yatırımcılar işlem yapamaz.

nitelikli yatırımcı

İşlem Yapabileceği Sermaye Piyasası Araçları

Borsa İstanbul bünyesinde yer alan NYİP sadece bu yatırımcı özelliklerine haiz kişi ve kurum işlemlerine açıktır.Bu piyasalarda, halka arz işlemi yapılmadan sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen hisse senetleri vardır. Bu yatırımcı statüsünde olmayanların bu takas pazarında işlem yapması mümkün değildir.

Serbest Fonlar sadece nitelikli yatırımcıların işlem yapabildiği bir diğer sermaye piyasası aracıdır. Diğer fonlardan farklı olarak serbest fonlar, yönetim stratejisi ve yatırım araçları ile ilgili bir kısıtlaması bulunmayan fon türüdür. Serbest fonlar kredi kullanım yetkisi ve portföy ağırlığı olarak daha riskli araçlara yatırım yapmaktadırlar. Alınan bu yüksek riskin karşılığında getiri olarak diğer fonlardan ayrılmaktadırlar. Serbest fonların yatırım stratejileri genellikle döviz yatırımı ve hisse senedi yatırımı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Vergi Desteği

Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları bu yatırımcıların yatırım yapabildiği ve vergi avantajı sağlayabildiği diğer yatırım aracıdır. Yeni bir girişimin planlama, pazar araştırması, üretim ve pazarlama süreçlerinde finansman desteğine ihtiyaç duyar. Yapılan girişimin yüksek kar marjları ile piyasanın büyük bölümüne girerek yüksek pazar payları elde ederler. Portföyündeki girişim sermayesinden getiri sağlayan fonlar yıl sonlarında elde ettikleri karı, ortaklarına dağıtmaktadırlar. Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarından elde edilen getirilerin Vergi Oranı sıfırdır. Yani bu fondan elde edilen getiriler kurumlar vergisine tabi değildir. Aynı zamanda yatırımlarını girişim sermayesi için yapan şirketler, vergi matrahlarının yüzde 10luk kısmı için karşılık ayırabileceklerdir. Böylelikle daha az kurumlar vergisi ödeyeceklerdir.

Yatırım: Ne Kadar Sürede Geri Kazanılacağını Söyleyen Yöntem adlı konumuza da göz gezdirebilirsiniz.


Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın