Kimler Yatırım Tavsiyesi Verebilir?

 Kimler Yatırım Tavsiyesi Verebilir?

Yatırım Tavsiyesi Ne Demek?

Kimler Yatırım Tavsiyesi Verebilir; Yatırım yapmak kişinin ilgi alanları, beklentileri, ulaşmak istediği hedefleri, bu yatırım için ayırdığı bütçe ve hangi dalda yatırım yapmayı istemesine bağlı olarak şekillenir. Kişinin yatırmayı planladığı tutar yatırımın hangi unsura bağlanacağının belirlenmesinde belirleyici bir unsurdur. Yatırmak istediğiniz bütçe ile hedefin birbiriyle uyumlu olması gerekmektedir. Yatırım yapılan öğe, kişinin konusunda uzman olduğu ya da güvenilir kaynağın önerileriyle sağlamlaştırılır. Yatırım kısa, orta ve uzun vadede yapılmaktadır. Eğer ki kişi yatırım yapacağı unsura karar verememiş ya da uzman desteğine ihtiyaç duyarsa, konusunda yetkin, lisans sahibi kuruluşlardan, uzman kişilerden görüş alabilir. Bu sistematik ve belirli kurallara, eldeki verilere ve tablolara göre yapılan görüş, değerlendirme ve yorum yatırım tavsiyesi olarak adlandırılır.

Yatırım Tavsiyesi Almak Gerekli Mi?

Yatırım tavsiyesi yatırımcıya karar vermesi ve yol göstermesi açısından rehber niteliğindendir. Yatırımcı birden fazla yatırım tavsiyesi alıp kıyas ederek değerlendirme yapabilir, ki bu daha sağlıklı olacaktır. Fon, döviz, hisse senedi, vadeli mevduat, kıymetli madenler, borçlanma araçları, özel sektör tahvilleri, gayrimenkul kira sertifikaları gibi yatırımcıya farklı kanallarda getiri imkânı sağlayan yatırım ürünleri vardır. Belirlenen ürün için doğru yatırım tavsiyesi almak, yatırımın uygun vadede getiri sağlamasına imkân verir.

Uzman kuruluş ve kişiler tarafından alınan yatırım tavsiyesi hem zaman açısından hem getiri açısından sağlıklı ilerlemeyi sağlar. Konusunda uzman olmayan kişilerden alınan yatırım tavsiyesi para ve zaman kaybına sebebiyet verebilir. Bu nedenle sektöre ve ürüne güveni azaltır. Geri dönülemeyen kayıplar yaşamamak için dikkatli ve özenli hareket edilmesi gerekir. İnsanların en çok değer verdiği paraları kolay kazanılmadığı için titizlikle yönetilmelidir. Örnek getiri tabloları ve güvenilir verilere bakılarak doğru zamanda doğru yatırım ürünü seçilmelidir. Yatırım yapılan ürün hakkında istenilen vakitte bilgiye erişim ve sağlam yapılan sözleşmeler güveni sağlar.

Kimler Yatırım Tavsiyesi Verebilir?

Yatırım tavsiyesiverebilmek için SPK mevzuatına uygun şekilde, fon raporları, getiri tabloları, fon içerikleri, fon kuruluş bilgileri gibi yatırımcıyla paylaşılabilir. Birlikte değerlendirme yapılabilir, ancak bu yorum sadece öneri niteliğindedir. Yatırıma en nihayetinde yatırımcı karar verir. Sermaye yatırım yapan kişinin üzerinde hak sahibi olduğu birikim olması nedeniyle karar veren kişi kendisi olmalıdır. Yatırıma karar veren yatırımcının tasarruf ehliyeti sadece kendisindedir. Yatırım tavsiyesi üstünkörü ve acele şekilde değerlendirilmemelidir. Birden fazla kaynak araştırması yapılmalıdır.

Bankalar, aracı kuruluşlar ve lisanslı portföy yönetim şirketleri çalışanları yatırım tavsiyesi verebilmektedir. Hisse senetleri, menkul kıymetler, yatırım fonları, döviz ve kıymetli madenler gibi içinde risk barındıran yatırım ürünleri, manipülatörler, internet fenomenleri, sosyal medya kullanıcıları ya da tüyo veren yetkisiz kişiler ve kurumlar tarafından yönetilemez. Bu kişiler ya da kurumlar SPK tarafından tespit edilerek cezaya tabi tutulurlar.

Her zaman konusunda uzman, lisanslı, yetkili kurumlar ve kişiler tarafından yatırıma karar verilmelidir. Yatırım danışmanlığı yapan kişinin, çalışmış olduğu yatırım şirketi ile yatırım danışmanlığı sözleşmesi imzalaması gerekmektedir. Yatırım tavsiyesi için sağlam dayanak aranmalıdır. Yatırımcı kuruluşlar, müşterilerinin risk algılarını, risk getiri profili esasına dayanan teste tabi tutarak ölçerler. Test sonucunda yatırımcının risk algısının aksi yönünde yatırım tavsiyesi verilmez.

Bunun dışında Gelir Testi Başvurusu ve Gereken Belgeler hakkında da bilgi alabilirsiniz.


Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın