Türkiye’de Yatırım Fonu Kimler Kurabilir?

 Türkiye’de Yatırım Fonu Kimler Kurabilir?

Türkiye’de Yatırım Fonu Kimler Kurabilir? Yatırım fonu tanımında bilinmesi gereken tanımlardan birisi de Portföy tanımıdır. Bir kuruluş veya kişinin sahip olduğu tüm varlıkları o kuruluş veya kişinin portföyünü oluşturur. Portföy tanımından yola çıkarak Yatırım Fonu ise, halktan topladığı paralar ile devlet tahvili, hazine bonosu, ortaklık payı gibi sermaye piyasası araçları ile altın gibi kıymetli madenlerden oluşan portföylerin yönetilmesidir. Yatırım fonuna yatırım yapan her yatırımcı, yatırım tutarı karşılığı fonun sahip olduğu portföyün bir kısmını temsil eden katılma payını satın alarak fon portföyüne ortak olur.

Türkiye’de Yatırım Fonu Kurulumu SPK tarafından Belirlenir

Türkiye’de yatırım fonları ana faaliyet konusu yatırım fonlarının kurulması ve yatırım fonlarının yönetilmesi olan portföy yönetim şirketleri tarafından kurulabilir. Yatırım fonu kurulması ile ilgili tüm mevzuat Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenir ve kontrol edilir. Yatırım fonları bu şartları taşıyan bankalar, sigorta şirketleri, aracı kurumlar, yardım sandıkları ve emeklilik şirketleri tarafından sermaye piyasası kurulundan izin almak şartıyla kurabilirler.

Yatırım fonu kurmak için sadece bu belirtilen şirket vasfında olmak yeterli değildir. Sermaye piyasası tarafından belirlenen ödenmiş sermaye tutarının şirketin bilançosuna yansımış olması gerekmektedir. Ayrıca yatırım fonu kurmak için sermaye piyasasına başvuran şirket, sermaye piyasası faaliyetleri nedeniyle son bir yıl içerisinde herhangi bir idari tedbir kararı alınmamış olması ve herhangi bir cezai kovuşturma geçirmemiş olması gereklidir. Yatırım fonu kuruluşunda diğer önemli konu fonun asgari tutarı ile ilgilidir. Fon kuruluşunda sahip olması gereken miktar sermaye piyasası kurulunca belirlenir. Bu tutarın altında fon kurulması mümkün değildir.

Yatırım fonu

Ayrıca Müşterileri İkna Etme Yolları Nelerdir adlı yazıyı da inceleyebilirsiniz.

Yatırım fonu kurulurken, kurucu mevzuat ve fon izahnamesi açıklar. Bu izahnamede fonun devamlı olarak %80 üzerinde yatırım yapacağı sermaye piyasası aracı açıklanır. Kurucu fon izahnamesinde belirttiği sınırlar dahilinde kalmak üzere fon portföyünü dilediği şekilde oluşturabilmekte ve kendi isteğine göre değiştirebilmektedir. Fon yönetimi fon kurucusu tarafından yapılabildiği gibi, kurucunun belirleyeceği başka bir portföy yönetim şirketi tarafından da yapılabilir. Fon yönetimi kurucu hariç bir yatırım şirketi tarafından yapılacak ise yönetimi yapacak olan şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen Portföy Yöneticiliği yetki belgesinin olması gereklidir. Portföy yönetimi kurucudan farklı bir yatırım şirketi tarafından yapılacak ise hizmeti veren kurum, yatırım fonu kurucusu kurumdan Portföy Yönetim Hizmeti Ücreti alır.

Yatırım Fonu Kurucusunun Sorumlulukları

Yatırım fonu kurucusu, fon portföyünün riskinin dağıtılması ve inançlı mülkiyet ilkelerine göre fon pay sahiplerinin haklarını gözetecek şekilde yönetim, temsil ve saklanmasından sorumludur. Fon yönetiminin farklı bir portföy yönetim şirketine devredilmesi durumunda bile, kurucunun bu sorumluluğu ortadan kalkmaz. Fonu yöneten yatırım şirketi ile yatırım fonu kurucusu şirket birlikte, yatırım fonu pay sahibine karşı sorumludurlar. Sermaye piyasası kuruluna, fon katılma payı sahiplerine, resmi dairelere ve fon adına üçüncü şahıslara karşı fonu temsil yetkisi yatırım fonu kurucusundadır. Her talep eden portföy yönetim şirketi yatırım fonu kuramayacaktır. Sermaye piyasası kurulunun tebliğ ve şartnamesine uygun olan yatırım fonlarına izin verilmektedir. Böylece, yatırımcıların oluşması muhtemel zararlarının önlenmesi için, mali ve finansal yapısı güçlü, sicili temiz kuruluşların yatırım fonu kurmasına izin verilmektedir.

Türkiye’de Yatırım Fonu Kimler Kurabilir? adlı yazımızı yorumlayabilirsiniz.


Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın